Digitilització

La digitilització de fotografies d´antics formats químics es essencial per assegurar la seva perdurabilitat.

Realitzo la digitilització d´imatges familiars amb especial cura i si és necessari em desplaço a domicili.
Digitilitzo directament desde còpies en paper, negatius o plaques de vidre.

Una vegada les fotografies estàn reproduïdes a format digital les puc entregar sense editar en format USB o puc aplicar retoc digital a gust del client per restaurar-les.

Digitalizació de foto antiga sense restaurar
Imatge restaurada de taques, rascades i imperfeccions.
Abans i després del retoc